REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK 2012” W REPTOWIE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Urząd Gminy w Kobylance
 3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno - szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00-22.00.
 7. Warunkiem korzystania z boiska jest rezerwacja u instruktora sportu lub w internetowym systemie rezerwacji na stronie www.kobylanka.pl
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  • zaśmiecania,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
  • przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
 11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.