Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 18.07.2019

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem - „ Stowarzyszenia SOS dla Rodzin”


Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób
im najbliższych świadczona przez Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Punkty Lokalne Stowarzyszenia SOS dla Rodziny ze środków Funduszu Sprawiedliwości w latach 2019-2021.

Dla kogo:


1. Osoby pokrzywdzone przestępstwem i bliscy tych osób, dotyczy każdego rodzaju przestępstwa,
w tym przemocy w rodzinie, niealimentacji, wypadków komunikacyjnych, podbić, przestępstw seksualnych, oszustw i innych. Co do zasady pomocy nie udziela się jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków upłynął okres dłuższy niż 5 lat. Jednak w uzasadnionych wypadkach pomoc może być udzielona także jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa minęło 5 lat – szczególnie jeżeli następstwa przestępstwa są nadal odczuwalne (np. w wyniku przestępstwa seksualnego lub wypadku komunikacyjnego).

2. Świadkom przestępstw i osobom im najbliższym, dotyczy zarówno osób które zostały wezwane
w charakterze świadka przez prokuratora, policję lub sąd w charakterze świadka, jak i osób które nie posiadają takiego wezwania, a były świadkami przestępstwa i z tego powodu potrzebują wsparcia i porady.
Pomoc jaką świadczymy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższym:
• Psychologiczna (interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne) dla dzieci i dorosłych
• Psychoterapeutyczna dla dzieci i dorosłych
• Konsultacje z psychiatrą
• Prawna (adwokat, komornik, radca prawny)
• Mediacje
• Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza, tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej
• Schronienie z zasobów Ośrodka (w Szczecinie i w Policach)
• Materialna w zakresie m.in. finansowania kosztów tłumaczenia, leczenia, edukacji, przejazdów, zorganizowanego wyjazdu małoletniego, dofinansowanie do czynszu, bony żywnościowe oraz bony na zakup odzieży i środków.

Pomoc jaką świadczymy dla świadków przestępstw i osób im najbliższym:
• pomoc psychologiczna
• organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika
w celu udzielenia pomocy prawnej lub psychologicznej.

Pomoc jest świadczona bez względu na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, bez względu
na kryterium dochodowe.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

tel. 91 48 04909, pcpr@powiatstargardzki.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: od 16.00-19.00
Wtorek: od 16.00-19.00


Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia SOS dla Rodzin
yhttp://www.sos.home.pl

Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2019
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31