Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 25.05.2019

Uroczystość przekazania sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP w Gminie Kobylanka
Uroczystość przekazania sprzętu ratownictwa

dla jednostek OSP w Gminie Kobylanka


W dniu 04.10.2018r., Wójt Gminy Kobylanka przekazał pięciu jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Kobylanka sprzęt ratownictwa, którego zakup był współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


 

Przekazanie sprzętu było finalnym etapem działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.


Na podstawie podpisanej Umowy zaistniała możliwość nabycia, na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kobylanka, profesjonalnego wyposażenia i urządzeń ratownictwa medycznego i technicznego, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


W ramach realizacji powyższego zadania Gmina Kobylanka zakupiła na rzecz jednostek OSP z terenu Gminy następujące sprzęty:


Dla jednostki OSP z Niedźwiedzia: Torbę ratowniczą R1 Medline – z wyposażeniem, z deską ortopedyczną oraz kompletem szyn Kramera.

Dla jednostki OSP z Kunowa: Nosze typu deska ortopedyczna oraz komplet szyn typu Kramera.

Dla jednostki OSP z Reptowa: Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny.

Dla jednostki OSP z Bielkowa:

- defibrylator półautomatyczny zewnętrzny,

- nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów,

- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m.,

- przenośny zestaw oświetleniowy,

- profesjonalną latarkę akumulatorową.

Dla jednostki OSP z Kobylanki:

- defibrylator półautomatyczny zewnętrzny,

- rozpieracz ramieniowy z akcesoriami,

- hydrauliczne nożyce do cięcia,

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,

- agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych,

- zestaw węży hydraulicznych o długości 10 m,

- piłę ratowniczą do szyb klejonych.


Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 85.758,41 zł, na zakup którego Gmina Kobylanka otrzymała dofinansowanie w wysokości 99% czyli 84.900,83 zł, zapewniając wkład własny Gminy w wysokości 1% to jest 857,58 zł.

Sprzęt został oznaczony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


 

W uroczystości przekazania sprzętu uczestniczyli: Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości - Członek Zarządu ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie - Ireneusz Rogowski, Przedstawiciel MSW - Komendant Powiatowy z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie - Wojciech Siergiej, Wójt Gminy Kobylanka - Mirosław Przysiwek, Skarbnik Gminy Kobylanka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Piotr Dolata, Komendant Gminny OSP RP – Dariusz Zagrodzki, Prezesi i Druhowie z jednostek OSP w Kobylance, Bielkowie, Reptowie, Kunowie i Niedźwiedziu, Ks. Proboszcz Parafii p.w. WNMP w Reptowie - Paweł Ostrowski,radni i sołtysi Gminy Kobylanka.

 


FOTORELACJA - link


Kalendarz wydarzeń

Maj 2019
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31