Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

Obowiązek konserwacji urządzeń wodno-melioracyjnych szczegółowych w roku 2017

Starostwo Powiatowe w Stargardzie przypomina zainteresowanym właścicielom nieruchomości na terenie Gminy Kobylanka o obowiązku wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.


Wszyscy zainteresowani właściciele gruntów odnoszący korzyści z prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, na podstawie art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) są zobowiązani do konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Konserwacja urządzeń powinna polegać na wykoszeniu skarp i odmuleniu dna rowów, oczyszczeniu studzienek, przepustów i innych budowli melioracyjnych oraz udrożnieniu uszkodzonej sieci i rurociągów drenarskich. Osoby uchylające się od wykonania tego obowiązku podlegają w trybie przepisów karnych Prawa wodnego (art. 193 pkt 1) karze grzywny.


W 2017 roku konserwację w poszczególnych sołectwach (miejscowościach, terenie wojskowym) należy wykonać w następujących terminach:


1)    Kobylanka, Wielichówko – do 11. Maja

2)    Zieleniewo – do 20. maja

3)    Morzyczyn – do 31. maja

4)    Rekowo, Motaniec – do 8. czerwca

5)    Niedźwiedź – do 15. czerwca

6)    Kunowo, Bielkowo – do 22. czerwca

7)    Reptowo, Cisewo – do 30. czerwca

8)    J.W. Miedwie – do 15. lipca

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31