Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 20.08.2019

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kobylanka w dniu 17.07.2019

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E


 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 17.07.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok-projekt nr 50/19.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030 – projekt nr 51/19.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - projekt nr 52/19.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011- 2032 – projekt nr 53/19.

6. Zamknięcie obrad.


Przewodnicząca Rady Gminy

 

Alicja OrdonNajbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31