Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

Jak zachować się w przypadku…?

Jak zachować się w przypadku…

…pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia? Poniżej podajemy informacje, które będą przydatne w takich sytuacjach oraz link gdzie uzyskamy szczegółowych informacji.


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej osoba, która zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się wstrefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.


Klikając w link: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=79 uzyskamy praktyczne porady jak zachować się w przypadku:

· Znalezienie niewypału

· Skażenia niebezpieczną substancją chemiczną

· Pożaru budynku

· Katastrof budowlanej

· Ptasiej grypy

· Ustąpienia powodzi

· Powodzi

· Zagrożenia powodziowego

· Oblodzenia dróg

· Silnych mrozów

· Upałów

· Silnego wiatru

· Opadów śniegu

· Opadów deszczu

· Zjawisk burzowych


Numery alarmowe:

997 - POLICJA

998 - STRAŻ POŻARNA

999 - POGOTOWIE RATUNKOWE

112 - NUMER ALARMOWY


Numery na terenie gminy:

91562 22 56; 696064196 - STRAŻ GMINNA KOBYLANKA (w godzinach pracy SG)

91578 85 20; 608632 552 – URZĄD GMINY KOBYLANKA (w godzinach pracy UG)

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31