Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

GOPS Kobylanka informuje, że rusza akcja "Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej"

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBYLANCE INFORMUJE, ŻE DNIA 5-6.04.2017 w godz. od 15-00 do 20-00 w WIEJSKIEJ SALI W Reptowie WYDAWANA BĘDZIE ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI, która jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 


Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w GOPS Kobylanka.


Warunkiem wydania żywności, będą pobrane wcześniej oświadczenia, które uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance. 
Zaświadczenia będą wydawane do 03.04.2017r. 


W celu uzyskania dodatkowych informacji należy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance, bądź pod numerem Tel: 91 578 85 38 oraz  91 578 85 36

Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31