Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 17.01.2019

Film o Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów w Morzyczynie

Film o GPZO w Morzyczynie powstał z inicjatywy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Reptowie. Zaangażowanie uczniów tej szkoły świadczy o tym, iż kwestie dotyczące właściwego postępowania z odpadami nie są im obojętne. Film ten to niewątpliwie ciekawy sposób na dotarcie do mieszkańców Gminy Kobylanka. Młodzieży oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania filmu dziękujemy!


DNI I GODZINY OTWARCIA GPZO MORZYCZYN:

WTOREK 6.00 – 11.00

CZWARTEK 14.00 – 20.00

SOBOTA 8.00 – 15.00


W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą dostarczać do GPZO następujące rodzaje odpadów:

- papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;

- szkło, opakowania ze szkła;

- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali;

- lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony;

- baterie i akumulatory;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;

- odpady zielone (trawa i liście);

- odpady wielkogabarytowe (meble);

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

- zużyte opony;

- opakowania wielomateriałowe;

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach).Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2019
M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31