Ostrzeżenia Pogodowe

Poniedziałek - 16.09.2019

Co słychać w trzecim sektorze?

Nowe prawo…

 

1.       Obowiązuje nas nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Co się zmieniło? Zachęcam do lektury artykułów na portalu ngo.pl http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1659157.html i http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1675014.html

 

2.       19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze przepisy zaczną obowiązywać 20 maja 2016 r. 

Więcej na http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1677306.html

 

Inicjatywy…

 

1.       Instytut Spraw Publicznych i Poczta Polska SA wraz partnerami: radiem TOK FM i Federacją Uniwersytetów Trzeciego Wieku zapraszają do udziału w konkursie "Potrzebni sąsiedzi" -  inicjatywy, w której wyróżnione i nagrodzone zostaną osoby pomagające swoim starszym, często samotnym, sąsiadom. Aby zgłosić kandydata lub kandydatkę do konkursu należy do 6 grudnia br. odwiedzić stronę www.potrzebnisasiedzi.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Konkurs na FB: https://www.facebook.com/events/969276493115997/

 

2.       Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu. Klub Jagielloński ruszył z czwartą odsłoną projektu wspieranego przez Fundację PKO Banku Polskiego i objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku Akademia jest już w każdym polskim województwie, docierając do ponad 4000 uczestników zajęć! Akademia poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć z młodzieżą, jeśli chciałabyś/chciałbyś, aby Akademia zagościła w Twojej szkole, koniecznie skontaktuj się z organizatorami pod adresem mailowym: anp@kj.org.pl Więcej na  http://www.anp.kj.org.pl/o-akademii/

 

3.       Lider Zachodniopomorski. Sekretariat ds. Młodzieży WZ  rusza z kolejną, IV-tą już edycją wyjątkowego programu edukacyjnego "Lider Zachodniopomorski" dla młodych ludzi, którzy nie mogą usiedzieć w miejscu i chcą zrobić coś w swojej lokalnej społeczności - młodzieżowej radzie, szkole, miejscowości, organizacji pozarządowej. Zgłoszenia można nadsyłać do 29 listopada br. Szczegóły programu i formularz zgłoszenia dostępne są na: 

http://www.mlodziez.wzp.pl/index.php/aktualnosci/970-zapraszamy-do-iv-edycji-lidera-zachodniopomorskiego

 

4.       1 grudnia 2016 roku rusza Przystanek Wolontariat – nowa odsłona Tygodnia Aktywności. Akcja bogata w liczne wydarzenie potrwa do 7 grudnia br.

Przystanek Wolontariat to przedsięwzięcie organizowane przez miejskie i regionalne organizacje pozarządowe oraz instytucje zaangażowane w popularyzowanie wolontariatu. Celem działań organizatorów Przystanku Wolontariat jest  podniesienie świadomości opinii publicznej na temat znaczenia działalności wolontariackiej, uwypuklenie więziotwórczego wymiaru działalności ochotniczej, popularyzowanie wolontariatu jako formy samorozwoju i zwiększania kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Przedsięwzięcie to służyć ma również wskazaniu wolontariatu jako wartościowej i atrakcyjnej formy aktywności obywatelskiej, a ponadto upowszechniania go jako narzędzia integracji społecznej. Co wydarzyć się na Przystanku Wolontariat? Odpowiedź znajdziecie na stronie http://tydzienaktywnosci.org/ i na https://www.facebook.com/PrzystanekWolontariat/

 

5.       Rozpoczęła się druga edycja akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Jest to zbiórka żywności, odzieży, produktów gospodarstwa domowego oraz funduszy na pomoc dla naszych rodaków na Litwie. Więcej na http://rodakomnakresach.pl/szczecin/  Akcja będzie również realizowana w ramach Przystanku Wolontariat w dniach 1-7 grudnia br. Szczegóły na http://tydzienaktywnosci.org/ i na https://www.facebook.com/PrzystanekWolontariat/

 

Nabory, nabory…

 

1.       Termin ucieka! W dniach do 24 listopada br. trwa nabór uzupełniający ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych w FIO.  Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. część B rozdział II – Komponent działań systemowych w Priorytecie 4, nabór uzupełniający.  Więcej na http://pozytek.gov.pl/Nabor,uzupelniajacy,ofert,na,realizacje,zadan,w,KDS,3872.html

 

2.       Nabór wniosków w konkursie grantowym Bank Ambitnej Młodzieży odbędzie się w dniach 3 – 24 listopada 2015 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 grudnia. Więcej na http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-ambitnej-mlodziezy/

 

3.       Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, który ma przyczynić się do wzmacniania roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2016-2018. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2015 r. http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/315633-oglaszamy-nabor-wnioskow-do-programu-bardzo-mloda-kultura/

 

4.       Drugi nabór do Konkursu FIO 2016 – Priorytet 2 - rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. Więcej na http://www.pozytek.gov.pl/Drugi,nabor,ofert,w,konkursie,FIO,2016,Priorytet,2,3873.html

 

5.       Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”. Nabór potrwa do 3 grudnia 2015 r. Więcej na http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/msz_oglasza_konkurs_na_realizacja_zadania__wspolpraca_z_polonia_i_polakami_za_granica__

 

6.       Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru wniosków dla programu „Inicjatywy obywatelskie” organizowanego przez NFOŚiGW. Celem programu jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Termin naboru: od 19 października 2015 r. do 1 lutego 2016 r. Więcej informacji na: https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inicjatywy-obywatelskie/

 

7.       Ruszył nabór wniosków w ramach Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.  Wnioski można składać do 8 stycznia 2016 roku. Więcej na  http://www.plf.org.pl/blog/konkurs-wniosk%C3%B3w-na-rok-2016

 

8.       Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dla wszystkich priorytetów. Nabór trwa od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r., godz. 16.00 GMT+1. Więcej na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/program-interreg-v-a-polska-dania-niemcy-litwa-szwecja-poludniowy-baltyk-2014-2020/

 

9.       Trwają przygotowania do nabór wniosków w Programie Infrastruktura i Środowisko: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Nabór rozpocznie się 30 listopada 2015 r. i potrwa do 29 stycznia 2016 r. Więcej na http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualne-nabory#.VkA7i17ld8F

 

10.   Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016” Termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia br. o godz. 16.15 Więcej na http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__wspolpraca_w_dziedzinie_dyplomacji_publicznej_2016_;jsessionid=B5A7ADFDBABDBE542AC84534613EBD2B.cmsap1p

 

11.   Minister Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego: „Polska pomoc rozwojowa 2016”. Oferty można składać do 8 grudnia 2015 r. Więcej na: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1677278.html

 

12.   Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór trwa od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r. Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych. Szczegóły na http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1678754.html

 

Spotkanie, konferencje, szkolenia…

 

1.       Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza organizacje pozarządowe z Pomorza Zachodniego na cykl spotkań, których celem jest wspólne zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka oraz poszukiwanie rozwiązań, popularyzacja dobrych praktyk oraz rozmowa na tematy istotne dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie zachodniopomorskim. Spotkania odbędą się w dniach 25-27 listopada 2015 r. będą odbywały się w Hotelu Atrium podzielone na 8 sesji tematycznych – do wyboru przez organizacje. Szczegóły w załączeniu.

2.       Dla pełnomocników. Szkolenie z nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbędzie się  3 grudnia br. Na zgłoszenia czekam do 26 listopada br. na podstawie załączonej karty zgłoszenia.

 

Współpraca….

 

1.Otwarci na Działania. Baza bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych już działa!  Więcej informacji o projekcie: www.otwarcinadzialania.pl

 

2.Kamienica 1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia zaprasza do współpracy. Więcej na https://www.facebook.com/kamienica1/posts/1036558116406054  i na

http://fundacjakamienica1.blogspot.com/2015/05/jak-realizowalismy-kampanie.html

 

Pomocne…

 

- serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/  - zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom

 

- serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/  - ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)

 

 - Biblioteka Pożytku Publicznego http://www.pozytek.gov.pl/Nasze,publikacje,657.html Znajdą tam Państwo m.in. poradnik, jak napisać wniosek do FIO.

 

Zachęcam do lektury powyższych informacji.

Karta zgłoszeniowa
Spotkanie

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30