Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 20.10.2018

XXXVI Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY 
GMINY  KOBYLANKA


Z A W I A D O M I E N I E 

 Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   26.10.2017 r. o godz. 9.00 w   Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XXXVI  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :   
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy  z dnia 28.09.2017 r.  
3.Oświata w Gminie Kobylanka:
- sprawozdanie Wójta o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/17
- informacja dyrektorów szkół o bieżącej pracy szkół.
4.Sprawozdanie Dyrektora dotycząca działalności Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance za okres 1.01.2017 r. do chwili obecnej.
5.Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.
6.Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
7.Interpelacje i zapytania.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok – projekt nr 67/17.
9.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kobylance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kobylance – projekt nr 68/ 17.
10.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kunowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kunowie – projekt nr. 69/17.
11.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu szkół Publicznych w Reptowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Reptowie i klasy dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Reptowie – projekt nr 70/17.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka – projekt nr  71/17.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działań obecnego Pełniącego Obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance pana Mariusza Skóry – projekt nr 72/17.
14.Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. 
15.Analiza oświadczeń majątkowych  na dzień 31.12.2016 r.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Zamknięcie obrad.          


Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Ilnicki


Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31