Ostrzeżenia Pogodowe

Wtorek - 17.09.2019

XVI Sesja Rady Gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu   23.12.2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy   w Kobylance  odbędzie się  XVI  Sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad :  

1.        1.Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

  1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XV sesji Rady Gminy  z dnia  30.11.2015 r.

3.        3.Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym:

- Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

  1. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 - projekt nr  117/15 z autopoprawką

a. odczytanie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu i jej omówienie

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej

c. przedstawienie  wniosków złożonych do Wójta w toku prac nad projektem  uchwały budżetowej

d. przedstawienie stanowiska Wójta dotyczącego powyższych wniosków

e. przedstawienie opinii  KRGiF do zgłoszonych wniosków i ostatecznej  opinii do projektu uchwały budżetowej

f. dyskusja nad projektem budżetu

g. głosowanie wniosków do projektu uchwały budżetowej

h.głosowanie nad uchwałą budżetową wraz z przyjętymi poprawkami.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata  2016 -2023 – projekt nr  118/15 z autopoprawką.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Marzeny Sikorskiej na postępowanie i działalność pana Mariusza Dubojskiego – dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie – projekt nr  119/15.

9.  Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.


     10. Wolne wnioski i informacje.   

     11. Zamknięcie obrad.              

                                                             Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                 Grzegorz Kłos


Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30