Ostrzeżenia Pogodowe

Niedziela - 16.06.2019

XLVI Sesja Rady Gminy

MIESZKAŃCY

GMINY KOBYLANKA

Z A W I A D O M I E N I E


 

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 20.08.2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy.


Porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia XLV sesji Rady Gminy z dnia 21.06.2018 r.

3. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka, w tym: informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej.

4. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2018 rok – projekt nr 58/18.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2018-2028 - projekt nr 59/18.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – projekt nr 60/18.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy – projekt nr 61/18.

10. Podjęcie uchwały - o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobylanka
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu – projekt nr 62/18.

11. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

 

Mariusz Ilnicki
Najbliższe posiedzenia Komisji:

Kalendarz wydarzeń

Czerwiec 2019
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30