Ostrzeżenia Pogodowe

Sobota - 25.05.2019

I Sesja Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego - kliknij w link
Projekt nr 1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka - kliknij w link


Transmisję na żywo można obejrzeć na naszym kanale YouTube - link


Klauzula informacyjna

Uczestnicy obrad Sesji Rady Gminy w Kobylance

Uprzejmie informuję, że na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy musicie Państwo mieć świadomość, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu będzie realizowane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503677713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji jawności działań organów gminy wynikających z przepisów prawa art. 11b ustawy z dnia 08 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

IV. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo :

− do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

− do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18 RODO,

− prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy że na podstawie obowiązujących przepisów nie przysługuje Pani/Panu prawo:

− do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO,

− do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

− do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO,

− do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, gdyż jest to technicznie niemożliwe.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające które pomagają nam w realizacji celu przetwarzania.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji.

…..................................................

 


Kalendarz wydarzeń

Maj 2019
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31