Ostrzeżenia Pogodowe

Piątek - 23.08.2019

Aktualności: kwiecień 2015

29.04.2015

BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE

27.04.2015

VIII Sesja Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam mieszkańców Gminy Kobylanka, że w dniu 30.04.2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kobylance odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy. Porządek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Gminy z dnia 26.03.2015 r. 3. Ochrona zdrowia w Gminie Kobylanka. - sprawozdanie kierownika GOPS - informacja o pracy Niepublicznego Ośrodka Zdrowia i pielęgniarki środowiskowej. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy i działalności Urzędu Gminy w Kobylance oraz informacja dotycząca realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy Kobylanka: - Informacja nt. bieżącej sytuacji finansowej. 5. Informacja nt. postępu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obręb Bielkowo. 6. Informacja o bieżącej działalności Przewodniczącego Rady Gminy. Interpelacje i zapytania. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2015-2023 – projekt nr 49/15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2015 rok - projekt nr 50/15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata 2015-2020 – projekt nr 51/15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2015-2020 – projekt nr 52/15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka – projekt nr 53/15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenie Uchwały Nr XXVI/170/08 z dnia 20 listopada 2008 r. – projekt nr 54/15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy w zamian za zaległości podatkowe – projekt nr 55/15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 56/15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół – projekt nr 57/15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011-2032 – projekt nr 58/15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych – projekt nr 59/15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kobylanka w lokalnej grupie działania Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju – projekt nr 60/15. Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady GminyGrzegorz Kłos Odnośniki : Porządek obrad na BIP Projekty Uchwał Najbliższe posiedzenia Komisji: Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka w dniu 28.04.2015 r. o godz. 9.00 Porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka w dniu 29.04.2015 r. o godz. 9.00 więcej »

22.04.2015

Praktyka w Niemczech Dobrowolny rok ekologiczny

13.04.2015

Konsultacje społeczne Strategia ZIT SOM

Projekt strategii ZIT wraz z załącznikami: http://1drv.ms/ 1CzdCSc Formularz konsultacyjny: http://1drv.ms/ 1FF0UGs więcej »

13.04.2015

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Niedźwiedziu

Dnia 24.04.2015 r. o godz. 18.30 w świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu odbędzie się zebranie wiejskie, na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców. więcej »

10.04.2015

informacja o spotkaniu z wodociagami 14.04.15

W dniu 14.04.2015 r. o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy pok. 25 odbędzie się spotkanie Wójta Gminy, Radnych i Przedstawicieli Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie, na którym odbędzie się dyskusja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. więcej »

08.04.2015

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim - Jeczydół

Dnia 16.04.2015 r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Jęczydole odbędzie się zebranie wiejskie, na które serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców. więcej »

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31